top of page
Dr. Öğretim Üyesi Erman TÜRKİLİ
1995 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda keman eğitimine Dania Kainova ile başlayan Erman Türkili, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır. 2005 yılında, Amerika’da bulunan Pittsburgh State University’den aldığı asistanlık teklifi üzerine, Yüksek Lisans çalışmalarına değerli Türk keman sanatçısı ve akademisyeni Prof. Selim Giray ile devam etti.

 

Amerika'da geçirdiği ilk yıllardan itibaren, katıldığı yarışmalarda birincilik ve ikincilik ödüllerinin sahibi olan Türkili, Amerika’da ASTA (American String Teachers Association) kuruluşunun düzenlediği yarışmanın sonucunda Amerika’da seçilen 52 kemancıdan biri oldu.

 

Yüksek Lisans çalışmalarının hemen ardından Doktora eğitimini tamamlaması için Florida State University’den en yüksek dereceden verilen asistanlık teklifini kabul eden sanatçı, Doktora çalışmalarını New York Filarmoni, Dallas Senfoni gibi önde gelen Amerikan orkestraların başkemancılığını yapmış olan Prof. Eliot Chapo ile tamamladı. Doktora eğitimini 3,5 sene gibi çok kısa bir sürede bitiren sanatçı, 26 yaşında “Doktor” ünvanına sahip oldu. Halen, çalışmalarını Amerika ve Türkiye’de sürdüren Dr. Erman Türkili, Ekim 2011 tarihinden itibaren İstanbul’da konserler vermekte ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

 

​2015 yılında Bilim ve Sanat Köşkü'nü kuran Dr. Türkili çalışmalarını sürdürmekte, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak ders vermekte ve Müzik Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

erman turkili fotograf.jpg
bottom of page